Spring til indhold

Udskoling på Ladegårdsskolen

Det er vigtigt at både elever og forældre i god tid kan indstille sig på og forberede sig på mulighederne efter afsluttet skolegang på Ladegårdsskolen.

Alle elever skal i deres skoleforløb modtage UEA undervisning (UEA står for uddannelse- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering).

Når eleverne går på 8. klassetrin, tages der fat på spørgsmålet: Hvad skal eleven efter 10. skoleår på Ladegårdsskolen?

Praktik:

Alle afgangselever har mulighed for at komme i praktik på et relevant ungdomsuddannelsessted, i nogle tilfælde flere gange, som led i et afklarende forløb.

Afhængigt af elevens udviklings og modenhedsniveau, er det også muligt at komme i erhvervspraktik, der kan være alt fra et par timer om ugen til fuld tid i en uge eller to.

UU-vejleder:

På 9. og 10. klassetrin deltager skolens UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejleder) i revisitationsmøder, med henblik på at vejlede og orientere forældrene om mulige ungdomsuddannelser for elever med specielle behov. Hvis det er muligt, deltager UU-vejlederen også på 8. klassetrin.

Vore elever har efter 10. klasse på Ladegårdsskolen mulighed for en ungdomsuddannelse, kaldet STU. STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

STU, der er en 3 årig individuelt tilrettelagt uddannelse, skal give den unge kompetencer af personlig og faglig karakter. Og målet er, at den unge i videst muligt omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse.

UU-vejlederen orienterer (i samarbejde med skolen) elever og forældre om ungdomsuddannelsen.

På 10. klassetrin udarbejder UU-vejlederen en individuel uddannelsesplan sammen med eleven og forældrene, og sender planen, sammen med den endelige indstilling til hvad eleven skal efter Ladegårdsskolen, til elevens hjemkommune. Det er elevens hjemkommune, der endeligt beslutter om elevens uddannelsesplan kan godkendes.

Yderligere informationer om uddannelsesmuligheder:

 

UU nordvest specialvejledning

CSU Holbæk og CSU OdsherredFeedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen