Spring til indhold

Tegn-Til-Tale kommunikation

Tegn Til Tale (TTT) understøtter det talte sprog, sænker taletempoet og tydeliggør forståelsen af det talte sprog. TTT er tegn lånt fra Døves Tegnsprog men benyttes med det danske sprogs grammatik.

Alle ansatte på Ladegårdsskolen deltager i et tegn-til-tale kursus ved ansættelsen. Derudover udbydes der hvert år en kursusrække i TTT for forældre og pårørende.

TTT gør det muligt for elever med sproglige vanskeligheder at udtrykke sig med mimik, hænder og krop, så deres budskab bliver forstået.

TTT støtter udviklingen af det talte sprog.

Børnespecialcenteret tilbyder jævnligt Tegn-Til-Tale kursus.Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen