Skolebestyrelsen i Børnespecialcentret

Ladegårdsskolens skolebestyrelsen er en fælles bestyrelse for de to skoler i Børnespecialcenteret, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Skolebestyrelsen består af i alt 9 mennesker: 1 forældre-bestyrelsesformand, yderligere 5 forældrerepræsentanter (fra begge skoler i centret), 2 medarbejderrepræsentanter og centerlederen.

Skolebestyrelsens arbejde består blandt andet i at føre tilsyn med undervisningen, at lave principper for skolernes virke og at have en god dialog med de politiske beslutningstagere, ved f.eks. at udarbejde høringssvar.

Skolebestyrelsen har 10 møder om året. Dagsorden og referater er tilgængelige på Børnespecialcenterets hjemmeside. Man kan altid kontakte en forældrerepræsentant eller ledelsen, hvis man har emner eller spørgsmål, som man ønsker behandlet i skolebestyrelsen.

Se hvem der er repræsenteret i skolebestyrelsen

Senest opdateret 16-05-2024