Spring til indhold

Fysio- og ergoterapeuter

Ladegårdsskolens fysio- og ergoterapeuter arbejder undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning.

Terapeuternes timetal på Ladegårdsskolen varierer fra 7 – 37 ugentlige timer, da nogle terapeuter også er tilknyttet andre af de afdelinger, der er i Børnespecialcenteret eller har eksterne opgaver.

Terapeuternes primære opgaver er:

  • Undersøgelse og vurdering af nye elevers sansemotoriske kompetencer. Undersøgelserne er en forudsætning for vejledningen og eventuelle forløb.
  • Vejledning og rådgivning af personale og forældre.
  • Hold og individuelle sansemotoriske forløb.
  • Afprøvning, tilpasning og træning i brugen af hjælpemidler.
  • Vidensdeling.
  • Fysio- og ergoterapeutiske ydelser udenfor Børnespecialcenteret.
  • Vederlagsfri fysioterapi.

Sådan arbejder fysio- og ergoterapeuterne

Som ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder vi med elevernes sansemotoriske forudsætninger. Motorik og sansebearbejdning hænger sammen.

Elevernes forudsætninger, for at indgå aktivt og deltage i skolens dagligdag, er meget forskellige. Nogle elever har udfordringer i forhold til sansebearbejdning. En anderledes sansebearbejdning betyder ofte en anderledes adfærd i forhold til, hvad der forventes. Eleverne kan have glæde af hjælpemidler i form af vægtveste, specielle siddepuder, høreværn osv.

Andre elever har udfordringer i forhold til deres motoriske forudsætninger. De har brug for en særlig opmærksomhed i forhold til deres krop og motoriske færdigheder, og de har ofte brug for hjælpemidler i form af kørestole mm. Skolens terapeuter samarbejder med kommunens sagsbehandlende terapeuter om afprøvninger af nødvendige hjælpemidler.

Terapeuterne indgår, så vidt det er muligt, i elevernes dagligdag i klassen. Alle terapeuter er tilknyttet flere klasser/grupper og planlægger indsatsen omkring det enkelte barn i samarbejde med lærere, pædagoger og forældre. Hold- eller individuelle forløb kan foregå i elevens klasse, terapilokale eller i skolens omgivelser både ude og inde.

Eksempler på aktiviteter kan være: Madlavning, skrivedans, motorik, løbe- eller cykelture, hvor der tages udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone, motivation, glæde og selvstændighed.Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen