Om Ladegårdsskolen

Ladegårdsskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelsesproblemer. Skolen er en del af Børnespecialcenteret i Holbæk kommune.

Ladegårdsskolen en specialfolkeskole og fritidshjem til børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi modtager børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Det kan være:

  • Udviklingshæmmede børn.
  • Børn med multiple funktionsvanskeligheder.
  • Børn med markante udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrumforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

Ladegårdsskolens læringsprofil er bundet op til skolens kerneopgave: Vi skal understøtte barnets udvikling til selvstændighed og deltagelse i fællesskaber. Vi tilbyder almindelige skolefag som enhver anden folkeskole fra 1. til 9. klasse – dog arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb.

På Ladegårdsskolen arbejder vi tværfagligt. Motorik, bevægelse og sansebearbejdning integreres bevidst i dagligdagens aktiviteter, da det optimerer læring. Vi benytter os af totalkommunikation som fx: verbalt sprog, tegn til tale, talemaskiner og visuelle kommunikationsformer, bl.a. med PECS, som er et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opnå ønskede mål og opfylde forskellige behov.

Der bliver hvert år udarbejdet en læringsplan for den enkelte elev og vi følger op på de mål, vi har sat og evaluerer resultaterne.

 

 

 

 

Senest opdateret 16-05-2024