Spring til indhold

Nye elever på Ladegårdsskolen

I flere kommuner er det elevens distriktsskole, som i samarbejde med Børnespecialcenteret visiterer til skolegang på Ladegårdsskolen.

Inden et barn starter, som elev på Ladegårdsskolen, besøges det i sin daginstitution af medarbejdere fra Ladegårdsskolen. De vurderer, om barnet er i skolens målgruppe, og i hvilken gruppe barnet skal undervises.

Gruppeplacering baseres på medarbejdernes ob­ser­vationer og på tanker om socialt samspil, alder, sproglig og faglig udvikling og eventuelle funktionsnedsættelser.

Særlige hensyn tages i forbindelse med børn, der har multiple funktionsnedsættelser. Elevernes journaler/ud­red­ning­er (fra PPR, hospital, læge, andet) samt udtalelser fra afgiven­de institution læses inden besøget.

For alle nye elever på Ladegårdsskolen foretages en indskolingsundersøgelse (af enten talehøre-lærer eller fysio-/ergoterapeut), som er med til at danne grundlaget for at tilrettelægge den bedste un­der­visning.Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen