Nye elever

Elever fra Holbæk visiteres til Ladegårdsskolen af kommunens visitationsudvalg.

Inden et barn starter som elev på Ladegårdsskolen, besøges det i sin daginstitution af medarbejdere fra Ladegårdsskolen. 

Gruppeplacering baseres på medarbejdernes ob­ser­vationer og på tanker om socialt samspil, alder, sproglig og faglig udvikling og eventuelle funktionsnedsættelser.

Særlige hensyn tages i forbindelse med børn, der har multiple funktionsnedsættelser. Elevernes journaler/ud­red­ning­er (fra PPR, hospital, læge, andet) samt udtalelser fra afgiven­de institution læses inden besøget.

For alle nye elever på Ladegårdsskolen foretages en indskolingsundersøgelse (af enten talehøre-lærer eller fysio-/ergoterapeut), som er med til at danne grundlaget for at tilrettelægge den bedste un­der­visning.

Senest opdateret 16-05-2024