Værdigrundlag

På Ladegårdsskolen arbejder vi med børn og unge. Det er en grundliggende tanke, at vores elever altid gør deres bedste og har gode intentioner. Vi funderer arbejdet med den enkelte elev på et ressourcesyn.

Vi mener, at mennesket udvikler sig gennem positive relationer.

Hos os skaber vi de positive relationer i trygge rammer med en fast struktur i dagligdagen.

Hos os vægter vi, at være tydelige og anerkendende voksne, der møder den enkelte elev og gruppen med respekt.
Fundamentet for al undervisning og pædagogisk aktivitet bygger således på KRAP, herunder Marte Meo og TEACCH.

Vi arbejder med individuelle målsætninger. Dette gælder både fagligt, socialt og følelsesmæssigt. Herigennem opnår vi maximalt udbytte af den enkelte elevs potentiale. Via denne differentiering er det vores hensigt at give eleverne de nødvendige og individuelle værktøjer, som de kan gøre brug af i hverdagen og i deres videre færd.

I dette arbejde gør vi brug af afdelingens samlede viden, erfaring og indsigt i elevgruppens specielle behov og udfordringer.

 

Senest opdateret 16-05-2024