Spring til indhold

Undervisning

Ladegårdsskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, primært på grund af udviklingshæmning.

Undervisningen tager udgangspunkt i det udvidede undervisningsbegreb, men er underlagt folkeskoleloven på lige fod med alle andre skoler, og fagligt undervises der i almindelige skolefag. 

Læs mere om de Almindelige skolefag på Ladegårdsskolen

Gennem faglig og social læring arbejder vi mod, at eleverne opnår livsglæde og den største grad af selvstændighed.

Når børn begynder i skole, kommer de altid med forskellige forudsætninger. Dette er i endnu højere grad tilfældet på en specialskole som Ladegårdsskolen. Vi tager derfor primært udgangspunkt i det enkeltes barns behov og udviklingstrin.

I starten af skoleåret udarbejdes en Individuel læringsplan for alle elever.

I tæt samarbejde med forældrene opstilles konkrete mål for den enkelte elev. For mange af vores elever er det af afgørende betydning, at der tages udgangspunkt i kendte, konkrete og praktiske situationer fra hverdagen. Den individuelle læringsplan og de konkrete mål evalueres i fællesskab sidst på skoleåret.

Undervisningen tilrettelægges med respekt for den enkelte elevs forudsætninger og behov for gentagelser, tydelighed og enkelhed. Vi anvender individuelt tilpassede materialer og sansemotoriske aktiviteter sammen med de traditionelle bogsystemer.

Undervisningen kan være fag- eller emneorienteret og foregår i grupper på 6-10 elever, - på mindre hold eller individuelt. Der undervises oftest på flere faglige niveauer.

Der er tværfagligt samarbejde i undervisningen med skolens talepædagoger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog.

Alle klasser er udstyret med SMART Board/interaktiv tavle og computer til brug i undervisningen.

Læs nedenfor om det udvidede undervisningsbegreb og de individuelle læringsplaner.

Det udvidede undervisningsbegreb

Undervisning er, at læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetence. Undervisningen er derfor ikke altid skemalagt og struktureret i klasser eller på hold.

Det betyder, at undervisning i princippet også finder sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne, f.eks. i forbindelse med frikvarterer, ud-af huset arrangementer og andre sociale arrangementer.  

Individuel læringsplan

Hvert år udarbejdes der en individuel læringsplan af elevens lærere og pædagoger i samarbejde med forældrene.

Læringsplanen indeholder en beskrivelse af elevens kompetencer (det, eleven kan) og potentialer (det, eleven kan lære).

Der opstilles relevante mål for eleven inden for f.eks.: sociale færdigheder, kommunikation, motorik og skolefag.

I slutningen af skoleåret evalueres læringsplanen sammen med forældrene.Feedback

Sidst opdateret

25.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen