Pædagogiske tilgange

Det udvidede undervisningsbegreb. Livsglæde. Den anerkende relation.

På Ladegårdsskolen arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb, hvor vi anerkender, at alle aktiviteter indeholder mulighed for udvikling og læring, som kan være meningsfuldt for eleven.

Gennem faglig og social læring arbejder vi mod, at eleverne opnår livsglæde og den største grad af selvstændighed og selvhjulpenhed. Vi arbejder med at øge elevens evne til at håndtere egne funktionsnedsættelser, så livsudfoldelsen optimeres.

Alle aktiviteter på skolen og fritidshjemmet tager udgangspunkt i den gode anerkende relation og udvikling af elevens ressourcer.

På Ladegårdsskolen arbejder vi tværfagligt. Motorik, bevægelse og sansebearbejdning integreres bevidst i dagligdagens aktiviteter, da det optimerer læring. Fysio- og ergoterapeuter arbejder undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sanse-bearbejdning.

For at give eleverne de bedst mulige kompetencer for at kunne udtrykke sig i samspil og kommunikation med andre mennesker arbejder tale-høre konsulenterne sammen med det øvrige personale bl.a. med Videoanalyse efter VIKOM principper, Marte Meo og ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation).

I starten af skoleåret udarbejdes en individuel læringsplan for alle elever.
Læringsplanen er udtryk for de mål og handleplaner, der er for eleven gennem hele dagen dvs. både i skole og på fritidshjemmet.
I fagene dansk og matematik beskrives målene ud fra Fælles pejlemærker, som bygger på Fælles mål i Folkeskolen.(Alle i mål)

Senest opdateret 16-05-2024