Spring til indhold

Teorier og litteratur motorik og sansebearbejdning

Lær mere om de bagvedliggende teorier med forslag til relevant litteratur vedrørende motorik og sansebearbejdning.

Teorier

 • Jean Ayres, sanseintegration
 • Wilbarger om sansesarthed og trykbørstning
 • Lucy Miller motorik og sansebearbejdning
 • Winnie Dunn ”Sensory Profile”
 • Shepard and Carr, Kielhoffner ”Movement science”
 • Shumway-Cook and Woolacott "Motor Control"
 • Susan Hart neuropsykologi.

Litteratur

 • Olga Bogdashina bog om sansebearbejdning hos mennesker med ASF
 • Susan Hart ” Den Følsomme Hjerne”, Reitzel, 2010
 • Jean Ayres “Sanseintegration hos Børn”, Gyldendal, 2002
 • ”Hvordan kører din Motor?”, Ergoterapeutisk Bachelorprojekt, maj 2009
 • Stanley I. Greenspan ”Barnet med ADHD, skab ro, engagement og fokus i hverdagen”
 • Dansk Psykologisk Forlag, 2009
 • Shepard og Carr " Bevægelsesvidenskab"
 • Shumway-Cook og Woolacott "Motor Control"
 • Kjeld Fredens "Mennesket i hjernen"
 • "Ergoterapi og børn, udvikling, aktivitet og deltagelse" 2. udgave, 2010 Munksgaards forlag, Redaktion Ingrid Vej Andersen, Gertrud Quist Lauritzen, Gitte Stokholm.

 Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen