Spring til indhold

Fysioterapi og ergoterapi på Ladegårdsskolen

Ladegårdsskolens fysio- og ergoterapeuter har tæt samarbejde og vidensdeling med personalet i skolegrupperne omkring sansebearbejdning og motorisk udvikling. Medhjælpere, pædagoger og lærere integrerer denne viden i den daglige praksis.

Terapeuterne kan i samarbejde med skolens øvrige personale iværksætte sansemotoriske foranstaltninger ud fra den enkelte elevs behov, herunder også eventuelle hjælpemidler.

I løbet af elevens første skoleår udarbejder ergo- og fysioterapeuterne en indskolingsundersøgelse for at få et overblik over elevens kompetencer inden for motorik og sansebearbejdning.

Ved et særligt behov for vurdering af elevens sansebearbejdning kan terapeuterne lave en sensorisk profil i samarbejde med det øvrige personale og forældre. Den sensoriske profil kan være med til at belyse, hvilken indsats, der vil hjælpe eleven.Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen