Spring til indhold

Social Livslæring

Et menneske, uanset handicap, udvikler sig gennem anerkendende relationer. På Ladegårdsskolen vægter vi, at eleverne lærer at indgå i sociale relationer og mestre de sociale spilleregler.

Det er det pædagogiske personales opgave at tage ansvar for, at rammerne for social tilgang og relationer til andre fungerer så optimalt som muligt.

Vi lærer eleverne at sætte ord på følelser og handlinger - og guider dem til hensigtsmæssig adfærd.

Vi arbejder med at styrke relationer eleverne imellem og hjælper dem til at etablere venskaber.

Vi tager udgangspunkt i at styrke elevens fornemmelse af sig selv og andre, så han/hun bliver bevidst om egne styrker og svagheder, og får forudsætninger for at kunne sige til og fra. 

Der arbejdes med fokus på at se, benævne og spørge ind til elevernes følelser, initiativer og handlinger.

Den sociale læring foregår også udenfor skolen f.eks. ved indkøb, biblioteksbesøg, offentlig transport mm., for at eleverne får erfaring i at håndtere mere uvante situationer.

Pædagogiske værktøjer:

Læs mere om Marte Meo.Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen