Spring til indhold

Livslæring

På Ladegårdsskolen arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb, hvor vi anerkender, at alle aktiviteter indeholder mulighed for udvikling og læring, som kan være meningsfuldt for eleven.

Livslæring er læring i hverdagsaktiviteter som personlig omsorg, skoleaktiviteter, lege, sociale aktiviteter mm. Se model 1.

På Ladegårdsskolen arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb, hvor vi anerkender, at alle aktiviteter indeholder mulighed for udvikling og læring, som kan være meningsfuldt for eleven.

Gennem livslæring kan vi støtte elevens mulighed for at mestre egen hverdag og udvikle selvstændighed.

Vi arbejder med at øge elevens evne til at håndtere egne funktionsnedsættelser, så livsudfoldelsen optimeres.

Livslæring indeholder både Social livslæring og Praktisk livslæring.

Det udvidede undervisningsbegreb

Undervisning er, at læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetence. Undervisningen er derfor ikke altid skemalagt og struktureret i klasser eller på hold.

Social Livslæring

Et menneske, uanset handicap, udvikler sig gennem anerkendende relationer. På Ladegårdsskolen vægter vi, at eleverne lærer at indgå i sociale relationer og mestre de sociale spilleregler.

Praktisk Livslæring

På Ladegårdsskolen er praktisk livslæring en naturlig del af undervisningen. Hensigten er, at den enkelte elev bliver så selvhjulpen som muligt, under hensyntagen til funktionsnedsættelser.

Livslæring model

Livslæring beskrevet på tre forskellige niveauer. Eleven selv, det nære miljø og samfundet.


Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen