Spring til indhold

Definition af kommunikation

Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles». Det at være i kommunikation med omverdenen er et menneskeligt grundvilkår. Vi har brug for andre mennesker for at få viden om os selv, om andre og den verden, vi lever i.

Gennem kommunikation med omgivelserne udvikles vi til mennesker, som kan handle i verden, påvirke omgivelserne og dele synspunkter og oplevelser med andre.

Det er sådan, at vi skaber vores identitet og bliver en del af det sociale fællesskab.

Ladegårdsskolen og kommunikation

Vi mener:

  • at alle børn har en medfødt kommunikativ kompetence.
  • at kommunikation er grundlaget for al udvikling.
  • at børn med udviklingsvanskeligheder har brug for ekstra støtte omkring den kommunikative udvikling.
  • at udviklingsstøttende kommunikation tager udgangspunkt i barnets initiativer.
  • at der på Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen tages udgangspunkt i det enkelte barns kommunikative udvikling, og de voksne arbejder bevidst på at være gode kommunikationspartnere for børnene.
  • at det er de voksne, der bærer ansvaret for at samspillet med barnet foregår i en god stemning og rammer barnets nærmeste zone for udvikling.
  • at resultatet af god kommunikation er glædesfyldte samspil med børn, der udvikler sig og har lyst til at lære.


Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen