Spring til indhold

ASK - Alternativ og supplerende kommunikation

Alternativ og supplerende kommunikation handler om alt det, der hjælper mennesker til at kommunikere og forstå hinanden.

ASK er en fælles betegnelse for de mange måder man kan kommunikere på, hvis talen ikke er tilstrækkelig. Det kan eksempelvis være brug af mimik og kropssprog, blikretning, udpegning, hjemmelavede tegn og Tegn-Til-Tale.

ASK omfatter også brugen af kommunikationshjælpemidler – billeder, symboler, symboltavler og -bøger, fotos og IKT hjælpemidler som computerprogrammer, talemaskiner og computere med særlige kommunikationsprogrammer.

IKT

IKT - Informations- og KommunikationsTeknologi giver alternative lege, lærings- og kommunikations-muligheder.

Computer og undervisningsprogrammer er en naturlig del af dagligdagen på Ladegårdsskolen.

Tekniske kommunikationshjælpemidler kan give elever uden talesprog mulighed for at udtrykke sig, blive forstået og indgå i en ligeværdig dialog med kammerater og voksne.

Billeder og symboler

Vi benytter alle billeder i vores daglige kommunikation. Både som udtryk og til at understøtte forståelsen. Men der er grupper af mennesker med kommunikative vanskeligheder, som har særlig gavn af visuel støtte til kommunikationen.
 
På Ladegårdsskolen bruger vi billeder og symboler til at skabe struktur, overblik, forberedelse og planlægning. Derudover er symboler og billeder også anvendelig som støtte for kognitiv forståelse og for initiativ til leg/beskæftigelse.
 
Kommunikation med billeder og symboler kan være udformet som kommunikationspas, - bøger og taltavler.

Alternativ og supplerende kommunikation handler også om, at kommunikationspartneren stiller sig til rådighed med ordforråd, tolkning eller andre kommunikationsstrategier, der kan støtte barnet uden talesprog i at blive hørt og forstået.

 

 Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen