Spring til indhold

Kommunikation og samspil

På Ladegårdsskolen er vores mål at være rigtig gode til udviklingsstøttende kommunikation

Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring – og god kommunikation er basis for al undervisning.

Vi er bevidste om vores roller som kommunikationspartnere. Vi støtter op om elevens kommunikation, så den enkelte får optimal indflydelse i samspillet og dermed størst mulig lyst til at kommunikere.

Det er altid den voksnes ansvar at skabe den rare og trygge stemning, som er grundlaget for et godt samspil og en god kommunikation.

Elever har forskellige forudsætninger for at kommunikere. Det er de voksnes opgave at møde den enkelte elev uanset elevens forudsætninger.

Al personalet samarbejder tværfagligt på at sikre mest mulig viden om den enkelte elevs kommunikation og anvende den viden i praksis.

For at give eleverne de bedst mulige kompetencer for at kunne udtrykke sig i samspil og kommunikation med andre mennesker arbejder vi bl.a. med Videoanalyse efter VIKOM principper, Marte Meo og ASK.

Ladegårdsskolen har et udvidet samarbejde med forældrene gennem en daglig kommunikation, hvor vi i videst muligt omfang benytter forældre-intra.

I nogle grupper bruges kontaktbøger til de mere individuelle informationer mellem skole og hjem.

Vi kan yderligere sende dagsedler og billeder med dagens indhold og oplevelser med hjem, - så eleven støttes i at fortælle om dagens oplevelser.

Ladegårdsskolens tale-hørekonsulenter udarbejder kommunikationsundersøgelser på alle nye elever - og kommunikationsudredninger efter behov.

Definition af kommunikation

Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles». Det at være i kommunikation med omverdenen er et menneskeligt grundvilkår. Vi har brug for andre mennesker for at få viden om os selv, om andre og den verden, vi lever i.

Videoanalyse efter VIKOM principper

Videoanalysen tager sit udgangspunkt i, at de der kender barnet/den unge bedst, ønsker at bruge videoanalyse til at reflektere over egen praksis og udvide deres forståelse med kollegers refleksioner og ideer. De optager selv klip eller foranlediger, at kommunikationsvejlederen optager klip.

ASK - Alternativ og supplerende kommunikation

Alternativ og supplerende kommunikation handler om alt det, der hjælper mennesker til at kommunikere og forstå hinanden.

Marte Meo

Marte Meo betyder  "Ved egen kraft" på latin. Alle mennesker har mulighed og potentiale til at udvikle kommunikation i samspil med andre mennesker.


Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen