Spring til indhold

Almindelige skolefag

Med udgangspunkt i elevernes læringsplaner undervises der i almindelige skolefag på individuelt tilpassede niveauer.

Hensigten er at udvide elevernes forståelse af omverdenen og styrke deres mulighed for at være aktive medspillere i deres eget liv. Undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes kompetencer og potentiale, og foregår ofte som emneorienterede aktiviteter.

Hvad siger folkeskoleloven?

Læs om fælles mål hos ministeriet for børn og undervisning.

Læs nedenfor om fagene på Ladegårdsskolen.

Dansk

Danskundervisning på Ladegårdsskolen indeholder andre dimensioner end en traditionel danskundervisning, da eleverne har meget forskellige udgangspunkter.

Undervisningen sigter mod, at eleverne udvikler de bedst mulige sproglige kompetencer og får lyst til at udtrykke sig, samt tilegner sig viden og oplevelser.

I undervisningen arbejdes med begreber, ordforråd, bogstavindlæring, læsning og skrivning.

Det er vigtigt for Ladegårdsskolens elever, at dansk bliver konkret, nærværende og brugbart i hverdagen – så dansk kan også være at læse butiks- og vejskilte i nærområdet, opføre drama og fortælle historier for andre.

Matematik

For at lære at tælle, regne, beskrive mængder, farver og former tages ofte udgangspunkt i kendte, konkrete og praktiske situationer fra hverdagen.

På Ladegårdsskolen kan "praktisk" matematik indeholde at handle i lokale butikker, besøge lokale museer, lave mad og dække bord til hele gruppen.

Undervisningen vil være mere emneorienteret end i en traditionel matematikundervisning og indeholde praktiske øvelser, hvor eleverne er fysisk aktive. Matematik læres med hele kroppen.

I matematik anvendes færdige lærebogssystemer såvel som individuelt tilpasset materiale afhængig af den enkelte elevs behov og kompetencer.
Matematik inddrages naturligt i alle øvrige fag.

Engelsk

I engelskundervisningen på Ladegårdsskolen får eleverne gennem enkle og overskuelige lege, rim og remser, billeder, film og musik indblik i det engelske sprog.

Der arbejdes med at lytte, se, forstå og udtale enkelte engelske ord, fraser og sætninger.

Natur og Teknologi

I undervisningen i natur og teknologi arbejdes der praktisk, eksperimenterende og undersøgende.

Undervisningen kan foregå i værksteder på skolen eller i naturen i nærområdet. Der arbejdes med forskellige emner, der kan ses, opleves og mærkes i skoven, søen eller på Holbæk Naturskole. Eleverne finder dyr i skovbunden, dissekerer fisk, laver forsøg med vand m.m.

På den tekniske side kan værkstedsundervisningen på skolen indeholde forsøg med mekanik og el-lære.

Idræt

Undervisningen i idræt tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder, så udbyttet af undervisningen for den enkelte bliver et alsidigt tilbud indenfor hovedområderne kondition, balance, koordination, styrke, leg, boldspil, rytmik og socialt samvær.

I samarbejde med andre specialskoler arrangeres bl.a. idrætsstævner, turneringer og sammenkomster, hvor glæden ved at være sammen om fysisk udfoldelse, leg, musik og boldspil dyrkes i trygge rammer.

Svømning

Svømmeundervisningen er højt prioriteret på Ladegårdsskolen. For nogle elever er netop svømning den vigtigste fysiske aktivitet i hverdagen.

Hver uge har vi et tilbud om svømmeundervisning i Holbæk svømmehal, hvor undervisningen varetages af skolens egne svømmelærere. Lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere er også med i vandet, så eleverne får den guidning og hjælp, de har brug for. 

Eleverne har mulighed for at tage svømmediplom og svømmemærker, der matcher deres svømmeniveau.

Andre elever har svømmeundervisning i skolens eget varmtvandsbassin. Da bassinet kun har plads til få elever ad gangen, er undervisningen periodevis for de enkelte elever.

Udskolingsundervisning

Alle elever skal i deres skoleforløb modtage UEA undervisning. (UEA står for Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering).

Det er vigtigt, at både elever og forældre i god tid kan forberede sig på elevens muligheder efter afsluttet skolegang på Ladegårdsskolen.
Når eleverne går på 8. klassetrin, tager man fat på spørgsmålet: ”Hvad skal eleven efter sin skolegang på Ladegårdsskolen?”.

I 8., 9. og 10. klasse hjælper klasselæreren eleven med at udfylde en uddannelsesplan (elektronisk). Eleven skal fortælle lidt om sig selv, om sine styrker og interesser og om sine ønsker for fremtiden.

Praktik

Afgangselever har mulighed for at komme i praktik på et relevant ungdomsuddannelsessted og i nogle tilfælde flere gange som led i et afklarende forløb.

De ældste elever kan tilbydes oplevelsespraktik i form af særligt tilrettelagt brobygningsforløb på EUC.

Det kan også være muligt at komme i erhvervspraktik fra et par timer om ugen til fuld tid i en uge eller to.

Praktisk-musiske undervisning

I undervisningen i billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde og musik arbejdes der med at styrke elevernes fantasi og kreativitet.

Undervisningen foregår i perioder, og er en central del af elevernes skema.

Eleverne maler, klipper, laver mad, spiller instrumenter, synger, danser og arbejder med træ og tekstiler.

Seksualundervisning

Seksualundervisningen på Ladegårdsskolen indeholder emner om kroppens udvikling, følelser, holdninger, handlinger, grænsesætning og gensidig respekt.

For de ældste klassetrin undervises desuden i prævention, seksuelt overførte sygdomme og kæresteforhold.

Børnespecialcenteret råder over en seksualvejleder, der vil kunne give vejledning til undervisningen og seksualitetsproblematikker.Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen