Spring til indhold

Hverdagens mål i praksis

På Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen lægges der bl.a. vægt på barnets kompetencer i valg af aktiviteter for gruppen og for de enkelte børn.

Mål i Praksis

 • Vi udformer individuelle læringsplaner i tæt samarbejde med Ladegårdsskolen med baggrund i barnets hverdag samt med udgangspunkt i revisitationsmøder.
 • Vi stiller forskellige krav om deltagelse i forhold til børnenes kunnen med hensyntagen til deres forskellige behov for hvile og ro.
 • Vi tager på små ture og længere udflugter. Vi arrangerer overnatninger og koloni. Denne intense måde at være sammen på giver tryghed børnene og de voksne imellem, samt fælles oplevelser. 
 • Dagligdagen er fyldt med projekter som eksempelvis bål, boldspil og andre fysiske udfoldelser, cykelture, køkkenhave, musik, sang og dans og teater. Altså aktiviteter, som stiller krav til os alle om aktiv deltagelse og er baggrund for et godt socialt samvær.
 • Vi lægger vægt på, at børnene hos os kan opbygge et kammeratskab.
 • Vi lærer børnene at deltage i daglige praktiske opgaver omkring gruppen og dem selv:  f.eks. opvask, oprydning, spisning, tøj af og på, renlighed m.m.
 • Vi lader børnene opleve verdenen udenfor institutionen, lærer dem at færdes i den; i trafikken, i butikker, cafeterier, svømmehal m.m.
 • Vi lader børnene deltage i mange former for aktiviteter og giver vi dem bedre muligheder for at vælge fritidsinteresser som unge og voksne.
 • Vi inviterer andre institutioner til at se vores årlige teaterforestilling.
 • Vi deltager så vidt det er praktisk muligt i alle små og store offentlige arrangementer for børn og unge.
 • Vi går, cykler samt bruger offentlige transportmidler. Vi gør alle almindelige dagligdagsting med børnene; læser historie, spiller spil, syr, bager, handler, går tur, snakker, hygger og har det sjovt.
 • Vi har en stor opgave i at være med til at udvikle børnene og lære dem almindelig dannelse.
 • Vi holder fællesmøder med Ladegårdsskolen og forældre om hvert barn, mindst 2 gange årligt. 
 • Vi afvikler vores teaterforestilling, som strækker sig over et par måneder fælles for hele fritidshjemmet.
 • Vi holder fælles juletræsfest for forældre og søskende.
 • Vi tilpasser aktiviteterne efter de unge menneskers behov. Vi giver dem ”rum og plads” til at hygge, snakke, høre musik og lign.
 • Vi tager på cafe, i biograf, i teater og deltager på festivaller. 


Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen