Spring til indhold

Fritidshjemmets mål

Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen er en social institution med fokus på børnenes og de unges fritidsliv. Det arbejdes bl.a. ud fra ikke at lade handicappet begrænse planlægningen af hverdagens aktiviteter.

Mål i hverdagen

 • At tilbyde børnene de samme udfoldelsesmuligheder som andre børn har i deres fritidsliv.
 • At fokusere på barnets kompetencer.
 • At tage individuelle hensyn til de enkelte børns muligheder.
 • At skabe et miljø med tryghed, nærvær, aktivitet, glæde, socialt samvær og fælles oplevelser.
 • At gøre børnene så selvhjulpne og selvstændige som muligt.
 • At hjælpe børnene til at klare egen fritidstilværelse senere.
 • At gøre institutionen synlig for omverdenen.
 • At deltage i udadvendte arrangementer – og gøre børnene gældende i et almindeligt hverdagsbillede.
 • At være et supplement til hjemmet.
 • At have et samarbejde med forældrene, som er baseret på gensidig tillid og respekt.
 • At have et tæt samarbejde med Ladegårdsskolen omkring det enkelte barn.
 • At opretholde fællesskabsfølelse, fælles kultur og traditioner, på trods af opdelingen i 2 afdelinger.
 • At tilbyde et ungdomsmiljø, hvor de unge mennesker kan have et socialt fællesskab, og hvor de har mulighed for at dyrke ungdomsinteresser.

I eksempelvis de yngste grupper kan det være svært eller ikke hensigtsmæssigt f.eks. at gå så meget ud af huset, som målene lægger op til. I de grupper, eller med enkelte børn, vil man typisk opbygge en tryghed i gruppen og derefter starte i det små med at virke ude af huset.

Værdigrundlaget er selvfølgelig det samme: At børnene kan få et godt liv i vort samfund og klare sig bedst muligt senere i deres voksentilværelse, bygget på den læring og de oplevelser, som de har fået på Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen.

 Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen