Spring til indhold

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen fra fritidshjemmet består af fem forældrevalgte medlemmer og en suppleant, som er valgt for en periode af to år ad gangen.

I forældrebestyrelsen deltager også en medarbejderrepræsentant, samt souschef og den daglige leder i møderne.

Bestyrelsen afholder seks årlige møder fra kl. 18:30-21:30. Bestyrelsesmødet afholdes på samme dage og i samme tidsrum som Ladegårdsskolens skolebestyrelsesmøde. Det giver mulighed for et tæt samarbejde imellem bestyrelserne.

Der er en fast dagsorden, der indeholder punkterne: Børn, personale, økonomi og fritidshjemsplan. Desuden har forældrene et fast punkt til orientering fra forældre.

Det sidste bestyrelsesmøde i et skoleår afholdes med spisning i fritidshjemmets sommerhus.



Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen