Spring til indhold

Afdeling 1

Afdeling 1 på Vandtårnsvej rummer Ladegårdsskolens indskoling og mellemtrin, svarende til elever på klassetrinnene 0.-6. kl. På afdelingen er der også to grupper for elever med multiple funktionsnedsættelser.

Ladegårdsskolens varmtvandsbassin er placeret på afd. 1 på Vandtårnsvej. Bassinet anvendes bl.a. i undervisningen i dagligdagen. Det prioriteres højt, at elever med bevægehandicap oplever vægtbærende aktiviteter i vand.

Der er gode udearealer på afdelingen, der giver muligheder for, at eleverne kan lege og udfordres motorisk.

 Feedback

Sidst opdateret

22.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen