Spring til indhold

Tale-hørekonsulenter på Ladegårdsskolen

Alle elever tilbydes i det første år de går på Ladegårdsskolen, en undersøgelse af deres udvikling vedr. kommunikation, sprogforståelse og tale.

En undersøgelse af barnets udvikling vedr. kommunikation, sprogforståelse og tale kan indeholde:

  • Iagttagelse af elevens kommunikation og sprogforståelse.
  • Hørescreening i samarbejde med sundhedsplejersken.
  • Tale ved samtale, leg og testmateriale.
  • Analyse af elevens kommunikation ud fra videooptagelser.
  • Analyse af elevens sprog og tale ud fra lydoptagelser.

Der udarbejdes derefter en konklusion med forslag til indsatsområder for den enkelte elevs kommunikations-, sprog- og taleudvikling. Opfølgende undersøgelser ydes efter aftale.

Hvis der er behov for talehørepædagogisk bistand ydes denne enten i form af rådgivning til de voksne omkring barnet eller som undervisning til barnetFeedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt tale-hørekonsulenter

Kommunikationsvejleder &
tale-hørekonsulent

Birgit Bengtsson
72 36 58 79

Tale-hørekonsulent

Mette L. Andersen
Tlf: 72 36 47 29

Tale-hørekonsulent

Lenee Risom
Tlf: 72 36 35 86

Tale-hørekonsulent

Helle Anker
Tlf: 72 36 48 33

E-mail: Kontakt os sikkert her: