Spring til indhold

Fysio- og ergoterapeuter

Ladegårdsskolens fysio- og ergoterapeuter arbejder undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning.

Terapeuternes timetal på Ladegårdsskolen varierer fra 7 – 37 ugentlige timer, da nogle terapeuter også er tilknyttet andre af de afdelinger, der er i Børnespecialcenteret eller har eksterne opgaver.

Terapeuternes primære opgaver er:

  • Undersøgelse og vurdering af nye elevers sansemotoriske kompetencer. Undersøgelserne er en forudsætning for vejledningen og eventuelle forløb.
  • Vejledning og rådgivning af personale og forældre.
  • Hold og individuelle sansemotoriske forløb.
  • Afprøvning, tilpasning og træning i brugen af hjælpemidler.
  • Vidensdeling.
  • Fysio- og ergoterapeutiske ydelser udenfor Børnespecialcenteret.
  • Vederlagsfri fysioterapi.

Sådan arbejder fysio- og ergoterapeuterne

Som ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder vi med elevernes sansemotoriske forudsætninger. Motorik og sansebearbejdning hænger sammen.

Elevernes forudsætninger, for at indgå aktivt og deltage i skolens dagligdag, er meget forskellige. Nogle elever har udfordringer i forhold til sansebearbejdning. En anderledes sansebearbejdning betyder ofte en anderledes adfærd i forhold til, hvad der forventes. Eleverne kan have glæde af hjælpemidler i form af vægtveste, specielle siddepuder, høreværn osv.

Andre elever har udfordringer i forhold til deres motoriske forudsætninger. De har brug for en særlig opmærksomhed i forhold til deres krop og motoriske færdigheder, og de har ofte brug for hjælpemidler i form af kørestole mm. Skolens terapeuter samarbejder med kommunens sagsbehandlende terapeuter om afprøvninger af nødvendige hjælpemidler.

Terapeuterne indgår, så vidt det er muligt, i elevernes dagligdag i klassen. Alle terapeuter er tilknyttet flere klasser/grupper og planlægger indsatsen omkring det enkelte barn i samarbejde med lærere, pædagoger og forældre. Hold- eller individuelle forløb kan foregå i elevens klasse, terapilokale eller i skolens omgivelser både ude og inde.

Eksempler på aktiviteter kan være: Madlavning, skrivedans, motorik, løbe- eller cykelture, hvor der tages udgangspunkt i elevens nærmeste udviklingszone, motivation, glæde og selvstændighed.Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt fysio- ergoterapeuter

Fysioterapeut
Heidi Fournaise
Træffes efter aftale
72 36 99 56

Fysioterapeut
Kathrine Fuglsang
Træffes efter aftale
72 36 34 13

Fysioterapeut
Bibi Ingerslev
Træffes efter aftale
72 36 38 98

Fysioterapeut
Tina Mortensen
Træffes efter aftale
72 36 57 48

Ergoterapeut
Mette Ravn Pedersen
Træffes efter aftale
72 36 34 14

E-mail: Kontakt os sikkert her: