Spring til indhold

Motorik og sansebearbejdning

Alle sanserne skal arbejde sammen og bearbejdes som en helhed, for at vi kan reagere passende i forhold til en aktuel situation. Motorik og sansebearbejdning hænger uløseligt sammen.

Motorik er bevægelse, lige fra bevægelser af kroppen til at hæve et øjenbryn, tale eller synke. Bevægelse skaber glæde og parathed til læring.

Sansebearbejdning sker hele tiden. Det er bearbejdningen af alle de indtryk vi modtager gennem syn, hørelse, smag, lugt, berøring, muskel-ledsans, ligevægts- og balancesans.

Nogle gange informerer sanserne os om, at noget ikke føles rart. Andre gange fortæller sanserne os, at alt er OK. Et barns adfærd kan afspejle, om barnet har vanskeligheder med sansebearbejdning. Børn, der er urolige, er mange gange nødt til at bevæge sig for at mærke sig selv.

Når børn, der opfører sig trodsigt og hidsigt, siger ”nej”- kan det betyde ”mit sanseapparat skal lige omstille sig til en ny opgave, så vent lidt”.

På Ladegårdsskolen arbejder vi tværfagligt og motorik, bevægelse og sansebearbejdning implementeres bevidst i dagligdagens aktiviteter, da det optimerer læring.

Skolens fysio- og ergoterapeuter arbejder undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning.


Motorik, bevægelse og sansebearbejdning i hverdagen

På Ladegårdsskolen har vi erfaring med at tilrettelægge dagligdagen og undervisningen i forhold til den enkelte elev.

En lydfølsom elev kan tilgodeses ved, at der sættes tennisbolde på alle stoleben, så stolen ikke larmer, når den trækkes over gulvet. Der kan bruges støjdæmpende hjælpemidler, høretelefoner med baggrundsmusik eller undervises i mindre grupper m.m.

Elever, der er urolige, kan have brug for at lære at ”mærke sig selv”. Dybe tryk på kroppen, aktive som passive, kan hjælpe eleven med at registrere sin krop.

Eleven kan tilbydes varmtvandsbassin, kuglevest, kuglepude at sidde på, kugledyne og særlige former for bevægelse, der giver kroppen en tydelig tilbagemelding (f.eks. at hoppe i trampolin).

Fysioterapi og ergoterapi på Ladegårdsskolen

Ladegårdsskolens fysio- og ergoterapeuter har tæt samarbejde og vidensdeling med personalet i skolegrupperne omkring sansebearbejdning og motorisk udvikling. Medhjælpere, pædagoger og lærere integrerer denne viden i den daglige praksis.

Terapeuterne kan i samarbejde med skolens øvrige personale iværksætte sansemotoriske foranstaltninger ud fra den enkelte elevs behov, herunder også eventuelle hjælpemidler.

I løbet af elevens første skoleår udarbejder ergo- og fysioterapeuterne en indskolingsundersøgelse for at få et overblik over elevens kompetencer inden for motorik og sansebearbejdning.

Ved et særligt behov for vurdering af elevens sansebearbejdning kan terapeuterne lave en sensorisk profil i samarbejde med det øvrige personale og forældre. Den sensoriske profil kan være med til at belyse, hvilken indsats, der vil hjælpe eleven.

Lær mere om motorik og sansebearbejdning: Teorier og litteratur

Lær mere om de bagvedliggende teorier med forslag til relevant litteratur vedrørende motorik og sansebearbejdning.

Teorier

 • Jean Ayres, sanseintegration
 • Wilbarger om sansesarthed og trykbørstning
 • Lucy Miller motorik og sansebearbejdning
 • Winnie Dunn ”Sensory Profile”
 • Shepard and Carr, Kielhoffner ”Movement science”
 • Shumway-Cook and Woolacott "Motor Control"
 • Susan Hart neuropsykologi.

Litteratur

 • Olga Bogdashina bog om sansebearbejdning hos mennesker med ASF
 • Susan Hart ” Den Følsomme Hjerne”, Reitzel, 2010
 • Jean Ayres “Sanseintegration hos Børn”, Gyldendal, 2002
 • ”Hvordan kører din Motor?”, Ergoterapeutisk Bachelorprojekt, maj 2009
 • Stanley I. Greenspan ”Barnet med ADHD, skab ro, engagement og fokus i hverdagen”
 • Dansk Psykologisk Forlag, 2009
 • Shepard og Carr " Bevægelsesvidenskab"
 • Shumway-Cook og Woolacott "Motor Control"
 • Kjeld Fredens "Mennesket i hjernen"
 • "Ergoterapi og børn, udvikling, aktivitet og deltagelse" 2. udgave, 2010 Munksgaards forlag, Redaktion Ingrid Vej Andersen, Gertrud Quist Lauritzen, Gitte Stokholm.

 Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt fysio- ergoterapeuter

Fysioterapeut
Heidi Fournaise
Træffes efter aftale
72 36 99 56

Fysioterapeut
Kathrine Fuglsang
Træffes efter aftale
72 36 34 13

Fysioterapeut
Bibi Ingerslev
Træffes efter aftale
72 36 38 98

Fysioterapeut
Tina Mortensen
Træffes efter aftale
72 36 57 48

Ergoterapeut
Mette Ravn Pedersen
Træffes efter aftale
72 36 34 14

E-mail: Kontakt os sikkert her:

Kontakt Ladegårdsskolen

Børnespecialcenteret

Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk
Telefon 72 36 36 10

Skoleleder:

Henrik Dahl
Telefon 72 36 58 68

Afdelingsledere:

Pernille Brisson Mårtensson
Telefon 72 36 39 69


Troels Dalsgaard Kristensen
72 36 14 35

Daglig leder af fritidshjemmet:

Lone Nedergaard Ottensten
Telefon: 72 36 58 75

Kontortider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: 8.00 - 14.00
Torsdag: 8.00 - 14.00
Fredag: 8.00 - 14.00

E-mail: Kontakt os sikkert her: