Spring til indhold

Tilstandsregulering?

Tilstandsregulering handler både om barnets selvregulerende mekanismer og om graden af den struktur, støtte og hjælp, som er nødvendig for at give barnet mulighed for optimal funktion og for at realisere næste trin i udviklingen.

Barnets adfærd må ses som kommunikation, og det må aflæses, hvad barnet kan klare alene, med støtte, eller hvilke ting, der i øjeblikket bør undgås.

Ved at observere barnets adfærd over tid kan vi få hjælp til at opstille trinvise mål, der beskytter barnet mod overbelastning, men også hjælper det videre.Feedback

Sidst opdateret

10.04.2018

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg