Spring til indhold

Improvisationsoplevelse?

Barnet og samspilspartneren indgår i en skabende, æstetisk proces omfattende musik, sang, bevægelse eller leg, hvor begge parter bidrager med udspil og imitation.
Begge parter nuancerer og kompletterer hinandens udtryk, så de bliver betydningsfulde i den aktuelle skabelsesproces.
 
Pointen er, at parterne skaber noget nyt sammen.
 
Begge parter oplever gennem processen kontakt, mening og sammenhæng i tingene (flow).


Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen