Spring til indhold

Dyadisk samspil?

Begrebet dyade betyder her et samspil mellem 2 personer.

Barnet og samspilspartneren indgår i en rytmisk turtagning, som udgøres af udtryksfulde handlinger, der kommunikerer motiver og følelser om, hvordan personerne har det, hvad de synes om hinanden, og om det, der sker i situationen.

Turtagningen kan udspilles vha.

  • Affektiv samstemthed.
  • Blikkontakt.
  • Lyttende udtryk.
  • Taktil berøring.
  • Kropslig rettethed uden blikkontakt.
  • Fravendthed eller afvisning.

Kombination af sansemæssig rettethed og opmærksomhed (se, lytte, bevæge sig, røre ved osv.)

  • Ekspressive udtryk ( bevægelse, rytme, intensitet, stemme, lyd)

Det handler om at komme indenfor i hinandens oplevelsesverdener. Opmærksomheden må derfor rettes mod de kropslige udtryk for henholdsvis rettethed mod eller afvisning af kontakt.Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen