Spring til indhold

Videoanalyse af udvalgte klip

I processen med brug af videoanalyse er det vigtigt at tage stilling til nedenstående ting vedrørende før, under og efter optagelserne.

Før mødet i videoanalyseteamet

  • Optag – gennemse – og udvælg et videoklip – 2-5 minutter
  • Udfyld et videoanalyseskema.

Under mødet i videoanalyseteamet

Vis videoklippet og fremlæg beskrivelse, prøvende fortolkninger og forundringspunkter – giv god tid.

  • Fokuser på barnets udtryk. 
  • Der diskuteres hvilke grundlæggende samspilstemaer, der er på spil.
  • Mødelederen hjælper teamet til at formulere spørgsmål og kommentarer positivt - ”Hvad ville der ske, hvis …?” og ”Kan det tænkes at…?”.
  • Iagttagelser og undringspunkter noteres undervejs.
  • Ud fra diskussioner om de prøvende fortolkninger opstår der nye punkter, der vækker undring og rejser nye spørgsmål.

Efter mødet i videoanalyseteamet

  • Udvælg de prøvende fortolkninger, der bedst vil støtte barnets udvikling og bedst giver mening i samspillet med barnet.
  • Nye pædagogiske ideer implementeres.

På baggrund af min. 3 videoklip kan opstilles en arbejdstese om barnets/den unges potentialer, kompetencer, interesser og særlige behov.

Læs mere om at se udtryksmåder.

Grundlæggende samspilstemaer

VIKOMs principper for videoanalyse. De grundlæggende samspilstemaer kan hjælpe dig med at få en forståelse af, hvad du og barnet/den unge gør for at skabe fælles mening.


Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen