Spring til indhold

Videoanalyse efter VIKOM principper

Videoanalysen tager sit udgangspunkt i, at de der kender barnet/den unge bedst, ønsker at bruge videoanalyse til at reflektere over egen praksis og udvide deres forståelse med kollegers refleksioner og ideer. De optager selv klip eller foranlediger, at kommunikationsvejlederen optager klip.

Videoanalyse efter VIKOM principper er udgivet i bogform på Dansk Psykologisk Forlag i 2016 med titlen:

"Videoanalyse i team - At skabe og dele viden i udviklingsstøttende netværk".

Hvad er VIKOM?

VIKOM: Videncenter om børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. 

VIKOM var et Videnscenter under Servicestyrelsen. Det blev grundlagt i 1994 og nedlagt d. 31/12-2010.

Formålet med videoanalyse

At udvælge en pædagogisk praksis, der vil støtte barnets udvikling og give mest mening i samspillet.
At støtte ved udarbejdelsen af barne- /elevbeskrivelse.
At opstille pædagogiske mål, herunder udarbejdelse af en handle-/læringsplan.

Formen i videoanalyse

Videoanalysen tager sit udgangspunkt i, at de der kender barnet/den unge bedst, ønsker at bruge videoanalyse til at reflektere over egen praksis og udvide deres forståelse med kollegers refleksioner og ideer. De optager selv klip eller foranlediger, at kommunikationsvejlederen optager klip.

Der etableres et videoanalyseteam bestående af relevante deltagere fra barnets/elevens gruppe (lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere), Videnshus-personale (fysio-/ergoterapeuter, psykolog, tale-hørekonsulenter, kommunikationsvejleder) og fra hjemmet.

Videoanalyseteamet arbejder som reflekterende team under videoanalysen af udvalgte videoklip.

Efter videoanalyse af minimum 3 videoklip kan mål og handle-/lære-/og læringsplan udarbejdes.

Videoanalyse af udvalgte klip

I processen med brug af videoanalyse er det vigtigt at tage stilling til nedenstående ting vedrørende før, under og efter optagelserne.

Før mødet i videoanalyseteamet

  • Optag – gennemse – og udvælg et videoklip – 2-5 minutter
  • Udfyld et videoanalyseskema.

Under mødet i videoanalyseteamet

Vis videoklippet og fremlæg beskrivelse, prøvende fortolkninger og forundringspunkter – giv god tid.

  • Fokuser på barnets udtryk. 
  • Der diskuteres hvilke grundlæggende samspilstemaer, der er på spil.
  • Mødelederen hjælper teamet til at formulere spørgsmål og kommentarer positivt - ”Hvad ville der ske, hvis …?” og ”Kan det tænkes at…?”.
  • Iagttagelser og undringspunkter noteres undervejs.
  • Ud fra diskussioner om de prøvende fortolkninger opstår der nye punkter, der vækker undring og rejser nye spørgsmål.

Efter mødet i videoanalyseteamet

  • Udvælg de prøvende fortolkninger, der bedst vil støtte barnets udvikling og bedst giver mening i samspillet med barnet.
  • Nye pædagogiske ideer implementeres.

På baggrund af min. 3 videoklip kan opstilles en arbejdstese om barnets/den unges potentialer, kompetencer, interesser og særlige behov.

Læs mere om at se udtryksmåder.Feedback

Sidst opdateret

23.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt tale-hørekonsulenter

Kommunikationsvejleder &
tale-hørekonsulent

Birgit Bengtsson
72 36 58 79

Tale-hørekonsulent

Mette L. Andersen
Tlf: 72 36 47 29

Tale-hørekonsulent

Lenee Risom
Tlf: 72 36 35 86

Tale-hørekonsulent

Helle Anker
Tlf: 72 36 48 33

E-mail: Kontakt os sikkert her: