Spring til indhold

Matematik

For at lære at tælle, regne, beskrive mængder, farver og former tages ofte udgangspunkt i kendte, konkrete og praktiske situationer fra hverdagen.

På Ladegårdsskolen kan "praktisk" matematik indeholde at handle i lokale butikker, besøge lokale museer, lave mad og dække bord til hele gruppen.

Undervisningen vil være mere emneorienteret end i en traditionel matematikundervisning og indeholde praktiske øvelser, hvor eleverne er fysisk aktive. Matematik læres med hele kroppen.

I matematik anvendes færdige lærebogssystemer såvel som individuelt tilpasset materiale afhængig af den enkelte elevs behov og kompetencer.
Matematik inddrages naturligt i alle øvrige fag.Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen