Spring til indhold
Ladegårdsskolen Til ladegaardsskolen.dk

Fritidshjemmets mål

Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen er en social institution med fokus på børnenes og de unges fritidsliv. Det arbejdes bl.a. ud fra ikke at lade handicappet begrænse planlægningen af hverdagens aktiviteter.

Mål i hverdagen

 • At tilbyde børnene de samme udfoldelsesmuligheder som andre børn har i deres fritidsliv.
 • At fokusere på barnets kompetencer.
 • At tage individuelle hensyn til de enkelte børns muligheder.
 • At skabe et miljø med tryghed, nærvær, aktivitet, glæde, socialt samvær og fælles oplevelser.
 • At gøre børnene så selvhjulpne og selvstændige som muligt.
 • At hjælpe børnene til at klare egen fritidstilværelse senere.
 • At gøre institutionen synlig for omverdenen.
 • At deltage i udadvendte arrangementer – og gøre børnene gældende i et almindeligt hverdagsbillede.
 • At være et supplement til hjemmet.
 • At have et samarbejde med forældrene, som er baseret på gensidig tillid og respekt.
 • At have et tæt samarbejde med Ladegårdsskolen omkring det enkelte barn.
 • At opretholde fællesskabsfølelse, fælles kultur og traditioner, på trods af opdelingen i 2 afdelinger.
 • At tilbyde et ungdomsmiljø, hvor de unge mennesker kan have et socialt fællesskab, og hvor de har mulighed for at dyrke ungdomsinteresser.

I eksempelvis de yngste grupper kan det være svært eller ikke hensigtsmæssigt f.eks. at gå så meget ud af huset, som målene lægger op til. I de grupper, eller med enkelte børn, vil man typisk opbygge en tryghed i gruppen og derefter starte i det små med at virke ude af huset.

Værdigrundlaget er selvfølgelig det samme: At børnene kan få et godt liv i vort samfund og klare sig bedst muligt senere i deres voksentilværelse, bygget på den læring og de oplevelser, som de har fået på Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen.

 Feedback

Sidst opdateret

21.09.2020

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen

Kontakt fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen

Børnespecialcenteret

Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen

Vandtårnsvej 10
4300 Holbæk
Telefon 72 36 40 30

Daglig leder:

Lone Nedergaard Ottensten
Telefon 72 36 58 75

Kontortider:

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 15.00
Fredag: 9.00 - 15.00 

E-mail: Kontakt os sikkert her: